Не можете да направите нова поръчка от Вашата държава. United States

Скоростен индекс

Скоростният индекс показва каква е максималната допустима скорост за дадена гума. И заедно с тегловния индекс ни дава информация за правилната и безопасна експлоатация на гумите.

Например, гума с обозначен скоростен индекс Н, е добрa за скорости под 210 км/h.

Скоростен индекс, Si  Максимално допустима скорост, km/h
A1 5
A2 10
A3 15
A4 20
A5 25
A6 30
A7 35
A8 40
B 50
C 60
D 65
E 70
F 80
G 90
J 100
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
W 270
Y 300