Не можете да направите нова поръчка от Вашата държава. United States

Тегловният индекс дава информация за максимално допустомото натоварване (в кг) за дадена гума. Обозначава се с двуцифрен код.

В таблиците може да се направи справка:

Например, за гума с тегловен индекс 90, натоварването трябва да е max 600 кг