Не можете да направите нова поръчка от Вашата държава. United States

  • Широчината на гумите се обозначава в милиметри (на снимката 205мм).
  • Височината се изписва в % от широчината. За дадената на снимката гума това означава 55% от 205 мм =  112,75 мм.
  • Знакът R се поставя за радиална гума.
  • Вътрешният диаметър на гумата (равен на диаметъра на джантата) се изписва в цолове.

Други важни обозначения са индексите за максимално допустима скорост и товар.

Виж таблица за СКОРОСТЕН ИНДЕКС

Виж таблица за ТЕГЛОВЕН ИНДЕКС